இரவு வாசல்

இரவு வாசல்
– மங்கை
இரவு வாசலிலே
நட்சத்திரப்புள்ளி வைத்து
கோலம் போடத் தெரியாமல்
விழித்துக் கொண்டு நிற்கும்
பெண் நிலவு!
 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: