உன்னுடன்

இரவு நீ
தெருவில் நடக்கும்பொழுது
உன் கூடவே வரும் நிலவு
இப்பொழுதெல்லாம் வரவில்லைதானே
அவளிடம் சொல்லிவிட்டேன்
உன்னுடன் வாழ்க்கை முழுதும் வரும்
உறவு நான் மட்டுமேயென்று !

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: