சூரிய முத்தம்


இன்றும் வானம் வெயிலில் கிடந்து
கருத்து போன வேளை அது…..
இன்றும் நானும் நிலவும் சந்தித்து
கொள்ள முடிவெடுத்த இனிய கணம் !
என்னவள் நிலவுக்கு நான் வாங்கித்தரும்
ஐஸ்க்ரீம் என்றால் கொள்ளை பிரியம்
இரவெல்லாம் என்னுடன் பேசிக்கொண்டே சிந்தும்
கொஞ்சம் ஐஸ்க்ரீம்பனி ….எனக்கு சுவர்க்கம்
அவளும் என்னை சுற்றிவரும் நேரம்
காதல் வளரும் தேயும் நிழலாய்!
அவள் உலா வரும் பொழுது
அவள் ஆடையிலிருந்து சிதறும்
நட்சத்திர கற்களை பொருக்க ஒரு
கள்ள மேக கூட்டங்கள் தொடரும்…..
அவைகளை சிறை பிடித்து , இன்றும்
நான் காப்பாற்ற முத்தம் தருவாள்
சூரிய முத்தம் !சூடான முத்தம்!

Img src

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: