ஆட்டிசம் நாத்திகத்திற்கு வழிவகுக்குமா ?(Does Autism Lead to Atheism?)

சமீபத்தில்  psychologytoday.com என்ற இணையத்தில் உளவியல் பற்றி நான் படித்த ஒரு சுவாரசியமான ஆங்கிலப்பதிவின் தமிழாக்க  பதிவு இது.

ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிஸாடர் என்பதை தமிழில் மதியிறுக்கம் என்றும் மனயிறுக்கம் என்று சொல்கிறார்கள்.ஆட்டிசம் உடையவர்களில் பலர் நாத்திகர்களாக உள்ளனர் என்பதே இந்த பதிவின் சாரம் . ஸ்பெ‌க்‌ட்ர‌ல் டி‌ஸ்ஆ‌ர்ட‌ர் எ‌ன்று ஆ‌ங்‌கில‌த்‌தி‌ல் இ‌ந்த நோ‌ய் அழை‌க்க‌ப்படு‌‌‌கிறது. இ‌ந்த பாதிப்பு உடையவர்கள்
ம‌ற்றவ‌ர்களுட‌ன் உறவை‌ப் பேண முடியாது.பொதுவாக ஆ‌ட்‌டிச‌ம் உள்ளவர்களுக்கு பே‌ச்சு வருவ‌தி‌ல் சி‌க்க‌ல் ஏ‌ற்படு‌ம். சிலரு‌க்கு ந‌ல்ல முறை‌யி‌ல் பே‌ச்சு வருவது‌ம் உ‌ண்டு. ஆ‌ட்டிச‌ம் பா‌தி‌த்தவ‌ர்க‌ள் இ‌ப்படி‌த்தா‌ன் இரு‌ப்பா‌ர்க‌ள் எ‌ன்று எ‌ந்த ஒரு வரையறையு‌ம் இரு‌ப்ப‌தி‌‌ல்லை.சிலர் தமக்கு ஆட்டிசம் குறைபாடு உள்ளது என்று உணர்ந்திருக்க கூட மாட்டார்கள்.

————————————————–

ஆட்டிசம் நாத்திகத்திற்கு வழிவகுக்குமா ?
கடவுள் நம்பிக்கை மன கோட்பாட்டை சார்ந்தது.
மாத்தியூவ்  ஹட்சன்   in சைக்குடு!(psyched)


பெரும்பாலான மதங்களில், மற்றும் விவாதிக்கக்கூடிய தகுதியுள்ள எந்த மதத்திலும்  , கடவுள் ஒரு மனித சலனத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியோ அல்லது படைப்பாளியோ  இல்லை. மனிதன் தொடர்புகள்ளக்கூடிய மனதினைக் கொண்டவன்.ஒருவேளை நீங்கள் அவருடன் பின்னிரவில் தொலைபேசியில் அரட்டையடிப்பதில்லை.ஆனால் அவர் தனிமனித பண்புகளும் ,எண்ணங்களும்,மனநிலையும், உங்களுடன் தொடர்புகொள்ளவேண்டிய வழிகளும் கொண்டவர். நீங்கள் மனமென்றால் என்ன ?அது எவ்வாறு இயங்குகிறது? என்று அறியவில்லையென்றால் ,மனிதர்களைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது,கடவுளைப் புரிந்து கொள்ள முடியாது ,மத விருப்பம் இல்லாதவர்களாய் இருப்பீர்கள்.

அது ஒரு கோட்பாடுதான் .மதத்தினை ஆய்வு செய்யும் விஞ்ஞானிகள் , கடவுள்(கடவுளர்கள்) மீதுள்ள நம்பிக்கை தினசரி சமூக ஆற்றலை (நமது திறன், நாட்டம் மற்றும் மனங்களை பற்றிய நினைப்பு) நம்பியுள்ளது என்று ஒத்துக்கொண்டுள்ளனர்.இதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் நீங்கள் ஒரு ஆட்டிசம் உடையவராகவோ அல்லது  ‘மனத்தினைப் புரிய இயலாதவராகவோ ‘  இருந்தால் நீங்கள் ஒரு நாத்திகவாதி .’பிளாஸ் ஒன்’ என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய ஆராய்ச்சி ஒன்று இந்த கூற்றுக்கான புதிய ஆதாரங்களை வழங்குகிறது .

ஆனால் முதலில் தற்போதுள்ள சான்றுகளைப் பார்ப்போம் !

Read the rest of this entry »

Advertisements