அலுவல் மொழித் துறையா? இந்தித் துறையா ?

DSC_3613DSC_3614

http://ta.wikipedia.org/s/mro

http://deity.gov.in › About DeitY › Official Language Activities 

cbi.nic.in/aboutus/adminmanual/Chapter_51.pdf

 பிழையிருந்தால் சுட்டிக்காட்டவும் ,நன்றி !
Advertisements

I had met with dogs lingu

the sound a dogs language interpreted differently in differentlanguage.Here are some examples I figured out so far:

Tamil:lol lol

German: wau wau
English: woof-woof
Bulgarian: bau bau
Russian: bau bau
Czech: haf haf
Korean: mong mong

If u can really understand or know or having experience n conversing with dog..please post ur comment

Posted in FUN. Tags: , , . Leave a Comment »